HOMEOVER

Stichting de Spaansche Brabander is in januari 2013 opgericht met als doelen het versterken, het vertellen en het verder onder de aandacht brengen van de verhalen van de Baronie en van de stad Breda in het bijzonder.

De Spaansche Brabander is een stichting die midden in de samenleving wil staan en proactief mee doet aan het culturele en publieke debat. De stichting ontplooit initiatieven en activiteiten die gericht zijn op een breed en publiek en zoekt actief de samenwerking met het culturele middenveld.

AGENDA

Op 1 januari a.s. sluit het Breda’s Museum definitief haar deuren. De geplande tentoonstelling Wilhelmina meets Maczek, die Stichting de Spaansche Brabander organiseerde in samenwerking met het Breda’s Museum en het Generaal Maczekmuseum, gaat hierdoor niet door. In overleg met de betrokken partijen maakt het concept van de tentoonstelling onderdeel uit van het overdrachtsdossier voor de nieuwe museumdirectie. In de loop van 2017 hopen wij hierover nieuwe informatie te kunnen geven.

De Spaansche Brabander