Documentatie

DOCUMENTATIE

Op 25 mei 2016 heeft het bestuur van Stichting de Spaansche Brabander het beleidsplan 2016-2020 vastgesteld. In dit beleidsplan wordt de missie, visie en doelen van de stichting verder uitgewerkt. Ook staat in praktische zin omschreven wat de stichting doet en welke activiteiten zij ontplooit om de gestelde doelen te behalen.

Lees meer hierover in het Beleidsplan SSB 2016-2020

De Spaansche Brabander