Engel van de Vrede | De Spaansche Brabander

Engel van de Vrede

Engel van de Vrede

350 jaar geleden was Breda even het politieke en diplomatieke centrum van de wereld. In de maanden mei tot juli 1667 vredesbesprekingen plaats tussen Engeland, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Frankrijk, Denemarken en Zweden om een einde te maken aan de Tweede Engelse Zeeoorlog.

Ter bevordering van de vredesbesprekingen publiceerde de vermaarde  filosoof, denker en pedagoog Jan Amos Comenius (1592-1670) in mei van dat jaar zijn traktaat Angelus pacis, ofwel ‘De Engel des Vredes’. Comenius wilde met dit – in Latijn opgestelde – document invloed uitoefenen op de onderhandelaars en hen aanmoedigen om op korte termijn tot een langdurige en goede vrede te komen. Dit was vermoedelijk geen zinloze missie, aangezien Comenius in de 17e eeuw internationaal goed bekend stond en wiens mening werd gewaardeerd en gerespecteerd.

Vandaag de dag is Comenius met name vanwege zijn (in die tijd) baanbrekende vernieuwing van het onderwijs een historische figuur met grote internationale bekendheid. In Nederland, maar vooral in zijn geboorteland Tsjechië en in Zweden, waar hij jarenlang adviseur was aan het hof. En nog steeds kan Comenius veel herkenning en waardering rekenen.

De Vrede van Breda was een vrede van wereldbelang. Breda was in de zomermaanden van 1667 het centrum van de internationale diplomatie. Met het organiseren van diverse activiteiten rondom de vredesmissie van Comenius naar Breda en  in ons geval het publiceren van een moderne hertaling van de Angelus Pacis wordt een unieke bijdrage geleverd aan de herdenking van de Vrede van Breda, als internationale stad en stad van duurzame vrede.

Hertaling

In 1931 verscheen een Nederlandse vertaling van de Angelus Pacis van de hand van dr. R.A.B. Oosterhuis, getiteld De Engel des Vredes (uitgeverij Kemink in Utrecht). De woordkeus en stijl van deze vertaling zijn verouderd, waardoor deze voor de tegenwoordige lezers moeilijk toegankelijk is. Zoals in die tijd redelijk gebruikelijk was, verwees ook Comenius in zijn traktaat naar diverse passages uit de Bijbel. Voor de hedendaagse lezer zullen deze passages lastig te lezen en te plaatsen zijn. Een hertaling, toelichting en een  heldere en toegankelijke duiding (met het oog op de tegenwoordige politiek van wereldvrede) van deze Nederlandse uitgave is niet alleen van grote cultuurhistorische betekenis voor de stad Breda, maar ook voor de specifieke kennisontwikkeling op het gebied van internationale vrede. Daarnaast wordt hiermee beoogd een hedendaagse visie te geven op het initiëren en onderhouden van situaties van duurzame vrede.

De boodschap van Comenius is in essentie tijdloos. De herdenking van 350 jaar Vrede van Breda is een goede aanleiding om de originele tekst op te poetsen en deze in hedendaags en begrijpelijk Nederlands te hertalen met een heldere toelichting opnieuw uit te geven.

De publicatie is tot stand gekomen met ondersteuning van de Stichting Comeniusmuseum Naarden, de Mastboom-Brosens Stichting en geschiedkundige vereniging De Oranjeboom.

Het boek is te koop via Stichting de Spaansche Brabander. Voor meer informatie: neem contact op via secretaris@stichtingdespaanschebrabander.nl

 

De Spaansche Brabander

Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir.
Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı dış avlusu olup duvarlarla çevrilidir. Zemin kaplama malzemesi kategorisine giren cami halıları, cami ye girerken ilk göze çarpan bir dekordur. Dekoru farklı yapan ise, halıdaki desen, ipliğin kalitesi ve motifteki göz alıcı tasarımlardır. Betonarme zemini kaplamasının dışında cemaatin rahat bir şekilde ibadet etmesini sağlayan cami halıları kaliteli malzemelerden ipliklerden üretilir. Halının dokusundaki sıklıkla orantılı olan kalite, dokunulduğunda kendini belli eder. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, sekiz kapıdan girilir. Avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir.