ORGANISATIE

ORGANISATIE

Stichting de Spaansche Brabander is een cultuur-historische stichting met als doelen het versterken, het vertellen en het verder onder de aandacht brengen van de verhalen van de Baronie en van de stad Breda in het bijzonder. De Spaansche Brabander staat midden in de samenleving en doet proactief mee aan het culturele en publieke debat. De stichting ontplooit initiatieven en activiteiten voor een zo breed mogelijk publiek en zoekt hierbij actief de samenwerking met het culturele middenveld.
De visie van de Spaansche Brabander is om door instellingen en organisaties te worden erkend als een professionele speler, sparringpartner en kennisdrager op het gebied van cultuur, (lokale) geschiedenis en geschiedschrijving.
Daarnaast wil de Spaansche Brabander realiseren dat er, mede door de inspanningen van de Spaansche Brabander, een collectief bewustzijn is van het rijke verleden en de verhalen van de stad Breda en haar omgeving.

De Spaansche Brabander